Godina Wallagga Bahaa Magaalaa Hangar Guuteetti . Jilli Sadarkaa Pireezedaantii Itti Aanaatti Itti gaafatamaan Waajjira Paartii Badaadhinaa Damee Oromiyaa Obbo Fiqaaduu Tasammaan durfamu piroojeektiwwaan garagaaraa eebbisan. Jilli kun bakka buufata Xiyyaaraa Magaalaa Naqamtee ijaraamaa jiruufi Aanaa Wayyuu Tuqaatti oomisha qonnaa kilaasteraan misoomaa jirus daawwateera.